GDPR

Objednávkou letenky souhlasí kupující s tím, že údaje o jeho osobě budou u provozovatele uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Provozovatel se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní vyhodnocení a nebude je předávat dále třetím osobám.