Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky na vyhlídkový let balónem mezi Vzduchoplavecká společnost s.r.o.  (Na Paloučku 21, 250 84 Sibřina IČO 26185920) dále jen „provozovatel” a klientem letenky na let balónem (dále též jen „kupující“) platné od 1.4.2021.

1. Let je možný pouze s platnou letenkou nebo dárkovým voucherem (dále též jen jen „letenka“). Platnost letenek je neomezená. Letenka pozbývá platnosti letem balonem. Smluvními stranami při nákupu letenek nebo zboží je společnost provozovatel a příslušný kupující. Kupujícím je pro účely těchto VOP i osoba, která získala letenku na let balónem darem či dárkový certifikát od třetí osoby.

2. Letenky nebo dárkové certifikáty prodávané provozovatelem opravňují k účasti na letu balónem v trvání cca 45 -75 minut dle podmínek na přistání a počasí, bez nároku na finanční náhradu Let zahrnuje i závěrečný piknik s občerstvením a tradiční křest nového vzduchoplavce a vystavení křestního listu.

3. V ceně letenky je zahrnuto zákonem stanovené pojištění letadel – odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel. Cena vč. DPH a způsob jejího uhrazení je uvedena na www.balonemzkonopiste.cz.

4. Objednávkou letenky souhlasí kupující s tím, že údaje o jeho osobě budou u provozovatele uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Provozovatel se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní vyhodnocení a nebude je předávat dále třetím osobám.

5. Storno podmínky a vrácení peněz. Letenka je přenosná. Letenka pozbývá platnosti pouze letem, není časově omezená. Při koupi letenky přes internet, má kupující právo do 14 dnů od zakoupení od smlouvy odstoupit písemně bez udání důvodu, kdy Vám bude vrácena celá částka. V případě stornování po tomto termínu je storno poplatek ve výši 100%. Částka bude poukázána na účet kupujícího z kterého uhradil cenu letenky, pokud neurčí jinak.

6. Dodací podmínky. Po dohodě si rezervujete (telefonicky/emailem/rezervační systém) termín svého letu. Vždy před daným termínem cca 1-3 dny se let potvrzuje vzhledem k aktuálnímu počasí. Pokud z důvodu nevhodného počasí nelze let provést, můžete si rezervovat další termín. Naším cílem je provést co nejhezčí let a ne každé počasí je vhodné. Rozhodnutí o letu je vedeno i v zájmu vaší bezpečnosti. O provedení letu vždy rozhoduje pouze pilot. O termínu letu, místě vzletu, průběhu letu a přistání rozhoduje pouze pilot.

7. Let nedoporučujeme těhotným ženám, dětem do 1,3 m výšky. Pasažéři do 18 let věku musí mít doprovod dospělé osoby. Povinností pasažéra je prokazatelně seznámit pilota se svým zdravotním stavem, a to před vzletem. Pro let jsou rozhodující hlavně omezení související s onemocněním srdce a krevního oběhu či plicní onemocnění, dále případná omezení související se sníženou pohyblivostí (kyčle, kolena), hmotnost v kg. Před startem se vždy poraďte se svým lékařem. Rozhodnutí o přijetí do koše je vždy na pilotovi. Z letu může být vyloučena osoba podezřelá z užití alkoholu nebo drog. Přeprava nebezpečných předmětů a zbraní je zakázána. Podle leteckého zákona jsou cestující povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnost přepravy nebezpečných předmětu

8. Na let je vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí. Teplota není výrazně rozdílná oproti teplotě na zemi, v koši balonu nefouká. Oblečte se prosím tak, jako byste šli na výlet do přírody. Tedy sportovní oblečení. Nutná je pevná obuv bez podpatku. Nevhodné oblečení (tenké boty, podpatky apod.) může být důvodem vyloučení z letu pilotem.

9. Filmování a fotografování je povoleno. Provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození pasažérova technického vybavení. Obdobně platí i pro osobní věci pasažéra (brýle, apod.)

10. V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu je nutné respektovat všechny pokyny pilota. Součástí zážitku může být i Vaše pomoc při přípravě vzletu a činnostech po přistání. I v tomto případě musí být všechny pokyny velitele balónu respektovány.

11. Přátelé, známí nebo rodinní příslušníci, kteří neletí a pouze doprovázejí pasažéry, mohou sledovat pasažéry ve vlastním voze, který může sledovat náš doprovodný vůz. Prosíme o respektování pravidel silničního provozu a nenajíždět na louky či pole.

12. Škodní případy nebo zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi a následně písemně provozovateli do třech dnů.

13. Pokud je některé z ustanovení těchto obchodních a přepravních podmínek neúčinné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.

14. Reklamace, stížnosti a řešení sporů řešíme na adrese: petr.vitek@vzduchoplavecka.cz. Mimosoudní spory spotřebitelů řeší Česká obchodní inspekce. Pokud není uvedeno výše jinak, pak se smluvní vztahy mezi provozovatelem a kupujícím řídí právními předpisy ČR. Tyto VOP jsou uvedeny na www.balonemzkonopiste.cz.