Ing. Ivan Goth

Ing. Ivan Goth

Let balonem je prostě nádhera! Letěl jsem dosud třikrát. Pokaždé to bylo trochu jiné, pokaždé se mi to velmi líbilo ! Klid, nadhled a rozhled z balonu je úžasný a je ptákům co závidět ! Vždy jsem letěl s pilotem panem Vítkem, který svým klidným profesionálním přístupem  nedal pasažérům či pasažérkám (i novicům) prostor pro nemístné úvahy či nejistotu. Komorní prostředí malého balonového koše dodává letu kouzlo a klid pro vnímání vzdušného prostředí.

A pak pro prvoletce vyvrcholení na závěr letu – slavnostní ceremoniál uvedení do šlechtického stavu za hrdinství vykonání letu (doloženo dekretem) !

Shrnuto – let balonem (s touto vzduchoplaveckou společností) je  nádhera!
Ing. Ivan Goth (t.č. senior)